Bilgisayar Okuryazarlığının Tarihçesi

Sevgili Dostlar Okuryazarlık bilim insanları tarafından genel anlamda bir dilin yazılarını okuyabilme, okunan ögeleri algılayabilme ve kavrama yetisine sahip olabilme olarak tanımlanır. Bilgi çağı olarak kabul edilen günümüzde özellikle internet ve bilişim teknoloji ve uygulamalarının her ortamda etkin olarak kullanılması, insan artık sadece alfabe okuryazarlığı ya da bilginin içeriğini almakla kalmayıp bilginin doğuşundan itibaren, gelişimi,…

İnternet Protokol – IP – Numarası Kişisel Veri Sayılır mı ?

Günlük yaşantımıza baş döndürücü bir hızla giren facebook , twitter gibi sosyal paylaşım platformları, bloglar, veri paylaşım programları ( örneğin P2P gibi ) hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline geldi. Yaşantımıza renk kattı. Güzellikler kolaylıklar ve yenilikler getirdi. Katmaya ve getirmeye de devam ediyor Uzun yıllar görmediğimiz, nerede olduğunu dahi bilmediğimiz, hatta varlığını dahi unuttuğumuz ilkokul…

Müzik ve Sinema Endüstrisi’nin Büyük Kabusu : P2P Veri Paylaşım Programları ve İnternette Telif Hakkı İhlalleri

Kavram ve Terimler İnternet : Ortak bir iletişim protokolü ile birbirleriyle ilişkilendirilmiş bilgisayar ağı / ağları P2P (Peer to Peer) : “eşler arası” anlamına gelir. bilgisayar ağı üzerinden bir bilgisayarın bir diğerine bir sunucu üzerinden doğrudan dosya aktarma işlemi File-Sharing (Dosya paylasımı) : İnternet ağı üzerinde çalışan kişilerin verilerini veya bilgilerini, kendi bilgisayarlarında sak- lama…

Sinema Eserlerinde Hak Sahipliği

I- Giriş Bu çalışmamızda 5846 sayılı FSEK’nun 5. maddesinde “Sinema Eserleri” başlığı altında eser olarak tanımlanan ve koruma altına alınan sinema eserlerinde hak sahipliği kavramı üzerinde durulacaktır. Burada, hem eseri meydana getiren kişileri yani eser sahiplerini ve hem de sinema eserinin tespitini yapan sinema, film yapımcılarını yani bağlantılı hak sahiplerini iki ayrı kategoride inceleme olanağı…

MİLLETLERARASI TAHKİMDE DELİLLERİN TOPLANMASI

Günümüz dünyası, bilim ve teknolojideki gelişmelerin de ivmesiyle artık küçük bir kasaba, bir köy haline gelmiştir. Dünyanın en uzak köşelerindeki insanların yaşantısından, kültürel, sosyal, ticari ve ekonomik ihtiyaçlarından anında haberdar olabiliyor, onların ihtiyaçlarına bir maus tıklaması veya klavye hareketi ile cevap verebiliyoruz. Milletlerarası arenada boy gösteren büyük ticaret, sanayi ve sermaye şirketleri, uluslar arası kurum…