Müvekkillerimize veya müşterilerimize sunulan ilk bilgilendirme görüşmeleri genel olarak ücretsizdir. Ancak araştırma, inceleme, rapor hazırlama ve  tercüme hizmetlerimiz ücretlendirilmektedir.

Her yıl yayınlanan Baro Ücret Tarifesi ile Adalet Bakanlığı tarafından yayınlanan Asgari Ücret Tarifesine göre avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmetlerinin hangi miktar ve oranlarda yapılacağı bildirilmektedir.

Ayrıca Avukatlık Mevzuatı ve Baro Meslek Kuralları avukatlık hizmetlerinin  belirli bir ücret karşılığında yapılması Ofisimizce ilke haline getirilmiştir.

Türk Hukuk Sistemine göre,  Avukatlık ücreti hesap edilirken, mahkeme ya da icra müdürlüklerinde yapılacak olan masraf ve harçlar, avukatlık ücretine   dahil edilmemektedir.